top of page
Garancija

Uslovi Garancije za RC Model:

 1. Vremenski Period Garancije:

  • Garancija se odnosi na period od 12 meseci od datuma kupovine.

 2. Dokaz Kupovine:

  • Kupac je dužan čuvati originalni račun kao dokaz kupovine radi ostvarivanja prava na garanciju.

 3. Obezbeđivanje Garantnog Perioda:

  • Garancija se primenjuje samo ukoliko se kvar ili problem desi unutar garancijskog perioda.

 4. Garancija:

  • Garancija pokriva sve nedostatke u materijalu i proizvodnji. Isključuje se odgovornost za oštećenja prouzrokovana nepravilnom upotrebom ili neovlašćenim popravkama.

 5. Popravka ili Zamena:

  • Proizvođač zadržava pravo da odluči da li će vršiti popravku ili zamenu neispravnih delova ili čitavog modela.

 6. Procedura Garantnog Pritiska:

  • Kupac je dužan odmah obavestiti prodavca ili ovlašćenog servisera o bilo kakvim problemima ili kvarovima tokom perioda garancije.

  • Procedura za ostvarivanje garancije uključuje predaju modela, popratne dokumentacije i dokaza o kupovini prodavcu ili ovlašćenom servisu.

 7. Isključenja iz Garancije:

  • Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu nepravilnim rukovanjem, nesrećama(nemarom koje za rezultat imaju posledicu fizičkog oštećenja proizvoda) ili neovlašćenim pokušajima popravke.

 8. Transportna Šteta:

  • Šteta nastala tokom transporta treba da se prijavi odmah prilikom preuzimanja, kako bi se preduzele odgovarajuće mere i osiguralo da ne utiče na garancijski status.

 9. Ovlašćeni Servisni Centri:

  • Kupac je dužan koristiti ovlašćene servisne centre prepoznate od strane proizvođača za sve potrebe popravki unutar garancijskog perioda.

 10. Garancijski Rok na Zamenu Delova

Zamena delova unutar garancijskog perioda vrši se u najkraćem mogućem roku kako bi se smanjilo vreme zastoja za kupca.

 

Odgovornost Kupca:

 • Kupac je odgovoran za pravilno održavanje i korišćenje RC modela u skladu s uputstvima proizvođača.

 • Usklađenost sa Zakonima:

  • Ovi uslovi garancije ne umanjuju ili ne ograničavaju prava koja kupac ima prema zakonu o zaštiti potrošača u zemlji gde je kupovina izvršena. Molimo kupce da pažljivo pročitaju i razumeju uslove garancije pre nego što se odluče za kupovinu.

bottom of page